Vítejte na stránkách bezdrátové sítě Slánsko.Net s konektivitou do Internetu pro občany a firmy města Slaného a okolí.

Prostřednictvím naší bezdrátové sítě můžete být trvale připojeni k Internetu za minimální měsíční poplatek.

 
     Bezdrátová síť je tvořena několika hlavními uzly (přístupovými body) - access pointy - které jsou navzájem mezi sebou propojeny do jedné sítě. Na tyto uzly se pak připojují jednotliví koncoví účastníci a to jak prostřednictvím klasické kabeláže (v budově na které je umístěn uzel či koncové klientské zařízení) tak i bezdrátově.

Celá síť je poté připojena v jednom (popř. i více) uzlu k síti Internet prostřednictvím některého poskytovatele.

Takto koncipovaná síť umožňuje jednotlivým koncovým účastníkům přístup nejen na Internet ale samozřejmě i komunikaci s ostatními účastníky sítě. Lze ji využít pro sdílení souborů, hraní her či jinou formu komunikace.

 

sít Slánsko.Net využívá pro pripojení koncových zařízení technického standardu IEEE 802.11 a/b/n .