Co potřebujete k tomu, abyste se připojili?

(aktualizace 11.7.2012)


Podmínka č.1
O připojení můžete uvažovat pouze v případě, že máte přímý a ničím nerušený výhled na uzel, ke kterému se chcete připojit. Proto se uzly (access pointy) instalují na budovy, které jsou dominantní a je na ně z lokality přímý výhled.
 
Podmínka č.2
K tomu, abyste svůj počítač připojili do bezdrátové sítě, potřebujete tzv. klientskou sadu. V současné sobě je již přijímací zařízení integrováno do přijímací antény a je napájeno po přívodním kabelu.

Kompletní sady pro připojení se pohybují nejčasteji v cenách kolem 2.000,- Kč až 2.500,- Kč vč. DPH 

Podmínka č.3
Pokud jste nuceni zvolit variantu s anténou umístěnou vně budovy či na stožáru, musíte mít samozřejmě svolení vlastníka nemovitosti.
V případě, že o takové svolení nepožádáte, vystavujete se nebezpečí, že Vám vlastník budovy zařízení nařídí odstranit.

Vaše případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: faq@slansko.net
 


(c) 2003 - 2012 GOLEM Slaný s.r.o. - faq@slansko.net  - tel. 312 521 784 (Po - Pá  09:00 - 16:00 hod.)